Ziekenvervoer met taxi

Reist u regelmatig naar een zorginstelling, maar heeft u geen eigen vervoer en maakt u liever geen gebruik van het openbaar vervoer? Met een taxiservice die gespecialiseerd is in ziekenvervoer komt u altijd snel en veilig aan op uw bestemming. Ook als u slechts eenmalig naar bijvoorbeeld het ziekenhuis moet, maar u geen ambulance nodig heeft, kunt u natuurlijk gebruikmaken van een taxi. Hier leest u precies wat zittend ziekenvervoer inhoudt, voor wie het is, en in welke gevallen ziekenvervoer met een taxi vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Wat en voor wie is zittend ziekenvervoer?


Zittend ziekenvervoer houdt in dat u met eigen vervoer, openbaar vervoer of een taxi naar een ziekenhuis, medische specialist of andere zorginstelling reist voor een medische behandeling of een daarmee samenhangend consult, onderzoek of controle. Voor optimaal gebruiksgemak kiest u voor ziekenvervoer met een taxi. Het gaat hierbij dus niet om vervoer in een noodgeval – hiervoor kunt u beter een ambulance bellen.

Omdat de taxichauffeurs voor ziekenvervoer speciaal zijn opgeleid, kunnen zij mensen die aanvullende zorg nodig hebben, mensen met een lichamelijke beperkingen en mensen met een verstandelijke beperking op een veilige, comfortabele en ontspannen manier vervoeren. Voor ziekenvervoer per taxi in Leiden en omgeving is ELTAX uw aangewezen taxibedrijf. Door onze samenwerkingen hebben wij de beschikking over verschillende (aangepaste) voertuigen, zodat we ook bijvoorbeeld uw rolstoel kunnen vervoeren.

Vergoeding van ziekenvervoer per taxi

In sommige gevallen valt zittend ziekenvervoer binnen het basispakket van uw ziektekostenverzekeraar. Uw verzekeraar vergoedt de kosten van uw taxi voor ziektevervoer indien u:

• Zich uitsluitend in een rolstoel kunt voortbewegen
• U slechtziend bent en zich alleen onder begeleiding kunt verplaatsen
• U nierdialyses krijgt in een instelling
• U oncologisch behandeld wordt met chemotherapie, immunotherapie of radiotherapie
• U vervoer nodig heeft om bepaalde consulten, onderzoeken en controles die te maken hebben met uw behandeling bij te wonen

Voor meer informatie over de vergoeding van uw ziekenvervoer kunt u het beste contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.

Wilt u een taxi bestellen voor ziekenvervoer in de regio Leiden? Neem vrijblijvend contact op met Taxi Centrale ELTAX om uw wensen te bespreken

0
Feed